Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında bulunan GPS alıcısının konumunun belirlenmesi amacıyla, yer ve zaman bilgileri sağlayan uydu navigasyon sistemidir...

Biz Sizin İçin Takipteyiz
Bir tür makineler arası iletişim (M2M) uygulaması olan araç takip çözümleri, sanayi, filo yönetimi, tarım, sağlık, ilaç, ulaşım ve enerji gibi sektörlerde iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesini ve etkin maliyet tasarrufunu sağlıyor.
 
Mobil şebekeler üzerinden birbirleriyle iletişim halinde olan cihazların kullanımıyla oluşturulan M2M çözümleri sayesinde, uzaktan izleme, ölçüm, kontrol yeteneklerine sahip inovatif ve katma değer yaratan başka uygulamaların da geliştirilmesi mümkün hale geliyor.  Dünya’da, bugün yaklaşık %25 seviyesinde olan Internet kullanım oranının 2020 yılında %50 seviyesine ulaşması bekleniyor. Mobil şebekelere bağlı M2M cihaz sayısının ise 1 milyar civarında olacağı öngörülüyor. Dünya nüfusunun 6-7 katı olan bu büyüklük, hem teknoloji ve çözüm geliştiriciler, hem de servis sağlayıcılar açısından pazarı daha da cazip hale getiriyor.

Bir M2M çözümü olan ve her yerde izleme ve denetleme yoluyla araçların sayısal bir harita üzerinde takibini ve raporlamasını sağlayan Araç Takip Sistemleri, kurumlara operasyonel verimlilik artışı, yönetim kolaylığı, esneklik gibi faydalar sağlarken, giderlerde düşüşe ve hizmet kalitesinde artışa imkân tanıyor. Bakım maliyetleri ve işletme giderlerinde tasarruf sağlayan bu çözüm, aynı zamanda üretim artışı ile ekonomiye büyük ölçüde katkı da sunuyor. İngiltere'de yapılan kurumsal bir araştırma, Araç Takip Sistemlerinin, mal ve can güvenliği konusunda %10, maddi tasarruf anlamında ise %25’e kadar çıkan bir iyileşme sağladığını ortaya koyuyor.
 
Hangi Sektörlerde Kullanılabilir?
Araç Takip Sistemi sayesinde;

  • Taşımacılık sektöründe araç ve filolara ait rotalar ve taşınan malzemenin uygun şartlarda nakledilip nakledilmediğinin takip ve tespiti yapılabiliyor.
  • Fabrikalarda, stokların tutulması, üretim bantların çalıştırılması ve raporların alınması kolaylaştırılıyor,
  • Sağlık sektöründe, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle takip edilmesi gereken hastalardan ölçümleri alınabiliyor,
  • Tarım ve hayvancılıkta; hava, nem, basınç gibi anlık değişim gösteren durumların analizleri yapılarak üretim verimliliği sağlanıyoru,
  • Savunma sanayinde uzaktan yönetilebilen silahların kullanılabilmesi sağlanıyor,
  • İnsanların fiziksel olarak içinde bulunmaması gereken deneylerin, testlerin yapılabilmesinde Araç Takip Sistemi çok önemli katkılar sunuyor,
  • Akıllı binalar, akıllı şehirler, belediye uygulamaları, trafik, reklam, perakende ve finans Araç Takip Sistemi’nin Kullanıldığı diğer alanlar arasında yer alıyor. 

İhtiyaca Göre Farklılaşan Özel Çözümler
Karel olarak mobil dünyadaki gelişmeleri ve müşteri beklentilerini analiz ederek faaliyetlerimize yön veriyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onları her zaman ve her yerden daha erişilebilir kılacak ve zorlaşan rekabet koşullarına karşı direnç kazandıracak mobil çözüm ve uygulamaları onlarla buluşturuyoruz. Araç Takip Sistemleri ve makineler arası iletişim (M2M) çözümleri konusunda gerek operatör işbirlikleri, gerekse proje bazlı çalışmalar yoluyla müşterilerimize ihtiyaçlarına özel çözümlersunuyoruz.
 
Her sektörün ve o sektördeki her bir firmanın kendine özgü ihtiyaç ve talepleri bulunuyor, sahip olduğumuz teknolojik yetkinlik, birikim ve yetişmiş iş gücü ile sektörlerin farklılaşan ihtiyaçlarını analiz ederek bu talepleri karşılamak için onlara özel olarak tasarlanmış çözümler üretiyoruz.
 
Takipte Kalın, Tasarruf Edin!
Standart çözüm olarak sunduğumuz Araç Takip Sistemleri ile filolardaki araçların tercih edeceği güzergâhlar, müşterilere sunulan trafik yoğunluğu verilerine göre değerlendiriliyor, önce güvenlik sonra da zaman açısından en tercih edilebilir güzergâha göre planlama yapılıyor. Böylelikle hedef noktasına en güvenli, en hızlı yoldan ulaşan filonun verimi artarken, araç yakıt giderlerinde tasarruf sağlanıyor. Güvenli araç kullanım alışkanlığı, hız limitlerine uyum, kaza oranlarında ciddi azalış, araç ve sürücü performanslarında artış sistemin kazanımları arasında yer alıyor.

Döviz Fiyatları